SÄÄNNÖT

POKER RUN – SÄÄNNÖT

 1. Kuljettajan ja navigaattorin osallistuminen kipparikokoukseen on pakollinen. Mikäli kipparikokoukseen ei osallistu, niin se venekunta suljetaan pois tapahtumasta, osallistumismaksuja ei palauteta.
 2. Alkoholitesti suoritetaan jokaisen osallistujaveneen kuljettajalle ja navigaattorille lauantaiaamuna. Rajoitus on kipparille ja navigaattorille 0 promillea, miehistölle raja on 0,5 promillea.
 3. Alkoholia ei saa olla esillä veneessä tai laiturilla lauantaina klo 8-16.30 aikana tai kunnes tapahtuma on ohi ja veneet kiinnitetty laituriin iltaa varten.
 4. Jokainen venekunta, kippari ja muut miehistön jäsenet, osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan. Jokainen venekunta huolehtii omista vakuutuksistaan ja kippari allekirjoittaa vastuuvapautuslomakkeen.
 5. Veneet tulevat olla rekisteröityjä huviveneitä ja rekisterinumerot on oltava näkyvissä.
 6. Veneissä on oltava VHF tai GSM puhelin sekä muu lain vaatima veneilyvarustus.
 7. Tapahtuman tunnistenumerot on kiinnitettävä näkyvästi veneen molemmille puolille.
 8. Tapahtumaan osallistuvien venekuntien tulee noudattaa hyviä merimiestapoja.
 9. Lähdössä veneet on oltava tapahtumajärjestäjän määräämässä järjestyksessä.
 10. Pace Boat -venettä ei saa ohittaa punaisen lipun ollessa ylhäällä, vihreällä lipulla saa ajaa omaa nopeuttaan.
 11. Veneiden on pidettävä tilanteen mukaista, riittävää turvaetäisyyttä toisiin veneisiin sekä noudatettava yleisiä väistämissääntöjä.
 12. Reittiajossa on noudatettava yleisiä nopeusrajoituksia ja muita merenkulun sääntöjä.
 13. Veneen ollessa liikkeellä, jokaisen miehistön jäsenen on pidettävä pelastusliivejä päällä.
 14. Veneen kuljettajan on käytettävä koko ajan ajossa moottoreiden hätäkatkaisinta.
 15. Jokaisen veneen on noudatettava ennalta sovittua reittiä ja tultava reitin sovituille taukopaikoille sekä samalla huomioida katselijaveneet ja muut vesistössä kulkijat riittävällä turvavälillä.
 16. Kun ollaan tulossa paikkaan, missä vauhti lasketaan pois plaanista, niin kaikkien veneessä olijoiden on nostettava käsi pystyyn merkiksi takana tulevalle ja samalla hidastaessa huomioida takaa tulijat.
 17. Veneiden on ilmoitettava järjestäjän numeroon 0400 444 270 jos vene on jäänyt matkalle.
 18. Hätätapauksissa yhteydenotto ensin Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 tai 112.
 19. Jokainen venekunta on velvollinen auttamaan hätään joutuneita merilain puitteissa.
 20. Ensisijaisesti on pelastettava ihmiset. Teknisten vikojen ilmetessä tulee ottaa yhteys järjestäjään 0400 444 270 tai VHF-kanava: 16/VHF-DSC 79, Trossi-palvelupyynnöt 0800 302230
 21. Osallistujien tulee noudattaa tapahtuman ympäristöohjeita ja sääntöjä.
 22. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

Vakava sääntörikkomus

 • Järjestäjätaho voi poistaa venekunnan tapahtumasta tai reittiajosta joka karkeasti toimii sääntöjen vastaisesti.
 • Tällaista käytöstä on sääntöjen noudattamatta jättäminen, muiden vakava häiritseminen, uhkailu tai muu vakava ”hyvien merimiestapojen” laiminlyönti.
 • Rikkomuksesta voi seurata muita jatkoseuraamuksia kuten tapahtumaan osallistumisen kieltäminen määräajaksi.

LIPPUJEN MERKITYS:

PUNAINEN = Älä ohita johtovenettä
VIHREÄ = Saa kiihdyttää omaan vauhtiin

Törmäysohjeistus venekunnille

ENNALTAEHKÄISY

 • Seurattava muiden veneiden liikkeitä reitillä.
 • Vältettävä lähellä ajamista muiden veneiden kanssa.
 • Varottava edellä menevän veneen vesisuihkua ja aaltoja.
 • Kun ollaan tulossa paikkaan, missä vauhti lasketaan pois plaanista, niin kaikkien veneessä olijoiden on nostettava käsi pystyyn merkiksi takana tulevalle.
 • Turvallisen ajotavan noudattaminen, hidastettaessa tulee huomioida takaa tulijat.
 • Ajon aikana noudatettava meriliikenteen väistämissääntöjä.
 • Pace Boat -venettä ei saa ohittaa punaisen lipun ollessa ylhäällä, vihreällä lipulla saa ajaa omaa nopeuttaan.
 • Reittiajossa noudatettava yleisiä nopeusrajoituksia ja muita merenkulun sääntöjä.
 • Ongelmista ilmoitetaan järjestäjän numeroon 0440 200 002 jos vene on jäänyt matkalle, kaikissa hätätapauksissa yhteydenotto ensin Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 tai 112.

 

TÖRMÄYSONNETTOMUUDEN SATTUESSA

 • Nähdessäsi törmäyksen hidasta ja pysäytä oma veneesi.
 • Yritä viestiä muille veneille törmäyksestä, pysäyttääksesi sekä ohjataksesi perässä tulevia veneitä.
 • Auta törmänneissä olevien veneiden miehistöä ja anna ensiapua tarvittaessa.
 • Hälytä apua paikalle sekä tiedota järjestäjiä, viranomaisia ja muita veneilijöitä.
 • Yritä sammuttaa mahdollinen tulipalo.
 • Selvitetään ja kirjataan
 • Missä törmäys tapahtui
 • Kuinka monta henkilöä on osallisena
 • Veneiden kunto ja sijainti

Törmäyksen sattuessa tapahtuman järjestäjä keskeyttää tapahtuman ja tiedottaa kaikille osallistujille jatko ohjeistuksen.

Tilanteen selvittyä noudatetaan viranomaisten ja tapahtumajärjestäjien ohjeita ja palataan satamaan.

Yleinen hätänumero 112 onnettomuuden sattuessa

Poker Run Hanko tapahtuma Office 0400 444 270

Lataa säännöt Vastuuvapautuslomake Poker Run Regler Kollisionsriktlinjer för deltagare

Sivuston suunnittelu ja toteutus

 

Hosting provided by